ภาพกิจกรรมหน่วย

 


ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก


 

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ นำ "ถุงผ้า หรือ ภาชนะ" 
สำหรับใส่ยากลับบ้านมาเอง ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่ วันที่ ๑ พ.ค. ๖๒ เป็นต้นไป

 


 

 

 

การตรวจประเมินรับรอง ISO 15189/15190  จาก สพธ.ศพม.

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่องประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่องประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถพยาบาลแบบที่ 2 จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รถพยาบาลแบบที่ 2 จำนวน 1คัน โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พยาบาล แบบที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 16 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022 เวลา 16:06 น.)