ความพึงพอใจ
คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการ ของ รพ.ค่ายภาณุรังษี แค่ไหน?
 
บุคคลที่ออนไลท์
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Login FormPlease update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ภาพกิจกรรมหน่วย

 


ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก

 


 

 

ขอร้องเรียนหน่วยสายแพทย์ รพ.ค่ายภาณุรังษี

 


 

 

 

การตรวจประเมินรับรอง ISO 15189/15190  จาก สพธ.ศพม.

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่องประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่องประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่องประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถพยาบาลแบบที่ 2 จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รถพยาบาลแบบที่ 2 จำนวน 1คัน โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พยาบาล แบบที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 16 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ประกาศโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2024 เวลา 11:13 น.)

 

Error: Any articles to show

พ.อ.สุรภัทร  ศรีนนท์
ผอ.รพ.ค่ายภาณุรังษี

หน่วยงานต่างๆ

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 99262