งานบริการ

งานบริการด้านการรักษาพยาบาล

โดยให้บริการผู้มารับบริการ ดุจญาติมิตร และบริการด้วยหัวใจ

การคัดกรองผู้ป่วย

การตรวจโดยใช้ระบบ HosXP เชื่อมต่อ ระหว่างห้องตรวจโรคและห้องยา

ห้องร่มไทร (ห้องตรวจโรค ๒) บริการตรวจโรคแบบ one stop service

เรือนอายุรกรรม

แพทย์ และพยาบาลให้คำแนะนำผู้ป่วย

ปรับปรุงถาดอาหาร และรถใส่ถาดอาหารที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย

ห้องเอ็กซเรย์

ห้องพยาธิ

ห้องทันตกรรม

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:47 น.)

 
หน่วยงานต่างๆ

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 98286